Archiwum listopad, 2005

Gadzet.net – CIEKAWA STRONA

Gadzet.net - CIEKAWA STRONAJak wida√¶ na naszym przyk¬≥adzie, szcz√™¬∂cia chodz¬Ī parami. Redaktorzy popularnego serwisu internetowego – reporter.pl – przyznali Gadzet.net tytu¬≥:
„C I E K A W A S T R O N A”.

Bardzo nam mi³o.

24 listopada, 2005

Gadzet.net – "to jest dobra strona!"

Gadzet.net - to jest dobra stronaKolejna mi√Ö‚Äöa wiadomo√Ö‚Äļ√Ą‚Ä°. Gadzet.net zosta√Ö‚Äö doceniony przez Katalog Stron GWIAZDOR, otrzymali√Ö‚Äļmy tytu√Ö‚Äö dobrej strony, dzi√Ą‚ĄĘkujemy ;)

24 listopada, 2005

Gadzet.net – „to jest dobra strona!”

Gadzet.net - to jest dobra stronaKolejna mi³a wiadomo¶æ. Gadzet.net zosta³ doceniony przez Katalog Stron GWIAZDOR, otrzymali¶my tytu³ dobrej strony, dziêkujemy ;)

24 listopada, 2005

RV MSX1 – kask zwi√™kszaj¬Īcy bezpiecze√Īstwo podr√≥¬Ņy

RV MSX1 Brytyjska firma Reevu wyprodukowa¬≥a kask dla motocyklist√≥w, kt√≥ry ma znacz¬Īco zwi√™kszy√¶ bezpiecze√Īstwo podr√≥¬Ņy jedno¬∂ladem. Model MSx1, to pierwszy na ¬∂wiecie kask umo¬Ņliwiaj¬Īcy obserwowanie ruchu za plecami motocyklisty, bez konieczno¬∂ci odwracania g¬≥owy czy spogl¬Īdania w lusterka. Opatentowany przez firm√™ sytem sk¬≥ada si√™ z kilku ma¬≥ych lusterek „przerzucaj¬Īcych” obraz zza glowy kieruj¬Īcego tu¬Ņ przed jego oczy. Dzi√™ki zastosowaniu tworzyw sztucznych, lusterka s¬Ī bardzo odporne na wszelkie uszkodzenia a sam kask jest du¬Ņo l¬Ņejszy ni¬Ņ w przypadku zastosowania odpowiednik√≥w ze szk¬≥a.

MSx1 ma by√¶ dost√™pny na pocz¬Ītku 2006 roku.

Przewidywana cena to oko³o 400$.

[ via ohgizmo.com ]

23 listopada, 2005

Osborne 1 Рpierwszy na ¶wiecie laptop

Osborne 1
W 1981 roku firma Osborne Computer Corporation zaprezentowa¬≥a pierwszy na ¬∂wiecie laptop – Osborne 1. Od tamtej pory czasy si√™ troche zmienily i komputery s¬Ī jak wiadomo troszeczke szybsze i wydajniejsze. Dla por√≥wnania pierwszy laptop mia¬≥ 5 calowy monitor (okolo 13 cm szeroko¬∂ci), na kt√≥rym mie¬∂ci¬≥y si√™ 52 znaki, zapisane w jednej z 24 linii. Pami√™√¶ operacyjna RAM sprz√™tu to ca¬≥e 64… kilo bajty, a waga to oko¬≥o 12 kg ;). Powala¬≥a r√≥wnie¬Ņ moc procesora, czyli ca¬≥e 4MHz.

Komputer ten, zawiera¬≥ zainstalowany ju¬Ņ m.in. edytor tekstu WordStar oraz arkusz kalkulacyjny SuperCalc.

Najciekawsze w Osborne 1, by¬≥y chyba jednak stacje dyskietek, kt√≥re rozmiarami przewy¬Ņsza¬≥y sam monitor.

Cena sprzêtu w 1981 r. to 1800$.

Fotki Osborne 1 mo¬Ņna znale¬ľ√¶ o tu.
Tu natomiast informacje o jemu podobnych maszynach*.

[ via techblog.com ]

* thx fajnyB0rG.

16 listopada, 2005

Shake & Water Powered Calculators

ater-Powered Calculator
Kalkulatory zasilane bateryjk√Ą‚Ķ sloneczn√Ą‚Ķ, opr√ɬ≥cz oczywistej zalety, maj√Ą‚Ķ jedn√Ą‚Ķ, zasadnicz√Ą‚Ķ wad√Ą‚ĄĘ. Ich u√Ö¬ľywanie w ciemnych, malo na√Ö‚Äļwietlonych pomieszczeniach jest conajmniej niewygodne. Najwyra√Ö¬ļniej problem ten by√Ö‚Äö bardzo uci√Ą‚Ķ√Ö¬ľliwy dla tw√ɬ≥rc√ɬ≥w Shake-u-lator`a – kalkulatora, kt√ɬ≥remu energii dostarczaj√Ą‚Ķ…wstrz√Ą‚Ķsy. Wystarczy nim potrz√Ą‚Ķsn√Ą‚Ķ√Ą‚Ä° oko√Ö‚Äöo 25 razy, by wytworzona zosta√Ö‚Äöa energia umo√Ö¬ľliwiaj√Ą‚Ķca prac√Ą‚ĄĘ przez 10 minut. Nie potrzeba √Ö¬ľadnych bateryjek czy innych √Ö¬ļr√ɬ≥de√Ö‚Äö zasilania.
Cena gad√Ö¬ľeciku to : £9.99.
Rozwi√Ą‚Ķzaniem mo√Ö¬ľe by√Ą‚Ä° tak√Ö¬ľe zaopatrzenie si√Ą‚ĄĘ w : Water-Powered Calculator – czyli jak nazwa wskazuje kalkulator na wod√Ą‚ĄĘ. W tym przypadku jednorazowe nape√Ö‚Äönienie zbiorniczka zwyk√Ö‚Äö√Ą‚Ķ kran√ɬ≥w√Ą‚Ķ, pozwala liczy√Ą‚Ä° przez ca√Ö‚Äöy miesi√Ą‚Ķc.
Cena tej zabawki to: 14 $.
(Dost√Ą‚ĄĘpny jest r√ɬ≥wnie√Ö¬ľ zegarek na wode za 12$).
Fajnie by by√Ö‚Äöo zamontowa√Ą‚Ä° podobne rozwi√Ą‚Ķzania w samochodach. Na polskich drogach wstrz√Ą‚Ķso-auta mog√Ö‚Äöy by spisywa√Ą‚Ä° si√Ą‚ĄĘ naprawde nie√Ö¬ļle ;)
[via gadzets.co.uk, oraz realgoods.com. ]

15 listopada, 2005

Shake & Water Powered Calculators

ater-Powered Calculator
Kalkulatory zasilane bateryjk¬Ī sloneczn¬Ī, opr√≥cz oczywistej zalety, maj¬Ī jedn¬Ī, zasadnicz¬Ī wad√™. Ich u¬Ņywanie w ciemnych, malo na¬∂wietlonych pomieszczeniach jest conajmniej niewygodne. Najwyra¬ľniej problem ten by¬≥ bardzo uci¬Ī¬Ņliwy dla tw√≥rc√≥w Shake-u-lator`a – kalkulatora, kt√≥remu energii dostarczaj¬Ī…wstrz¬Īsy. Wystarczy nim potrz¬Īsn¬Ī√¶ oko¬≥o 25 razy, by wytworzona zosta¬≥a energia umo¬Ņliwiaj¬Īca prac√™ przez 10 minut. Nie potrzeba ¬Ņadnych bateryjek czy innych ¬ľr√≥de¬≥ zasilania.

Cena gad¬Ņeciku to : £9.99.

Rozwi¬Īzaniem mo¬Ņe by√¶ tak¬Ņe zaopatrzenie si√™ w : Water-Powered Calculator – czyli jak nazwa wskazuje kalkulator na wod√™. W tym przypadku jednorazowe nape¬≥nienie zbiorniczka zwyk¬≥¬Ī kran√≥w¬Ī, pozwala liczy√¶ przez ca¬≥y miesi¬Īc.

Cena tej zabawki to: 14 $.

(Dost√™pny jest r√≥wnie¬Ņ zegarek na wode za 12$).

Fajnie by by¬≥o zamontowa√¶ podobne rozwi¬Īzania w samochodach. Na polskich drogach wstrz¬Īso-auta mog¬≥y by spisywa√¶ si√™ naprawde nie¬ľle ;)

[via gadzets.co.uk, oraz realgoods.com. ]

15 listopada, 2005

Lightwedge РPod¶wietlacz Strony

Lightwedge - Podswietlacz StronyDla nocnych mark√≥w i mi¬≥o¬∂nik√≥w lektur po p√≥¬≥nocy Ligtwedge mo¬Ņe sta√¶ si√™ rozwi¬Īzaniem problemu braku o¬∂wietlenia. To zmy¬∂lne urz¬Īdzonko, kt√≥re przystawia si√™, jak wida√¶ obok, do kraw√™dzi czytanej strony, o¬∂wietla ledami kartk√™, co umo¬Ņliwia bezproblemowe czytanie w nocy, lub nieo¬∂wietlonym pomieszczeniu.

Gad¬Ņet mo¬Ņe si√™ przyda√¶ osobom, kt√≥re lubi¬Ī czyta√¶ do snu, a kt√≥rych partner nie znosi zapalonej lampki nocnej przy zasypianiu*.

_____________________________________
* taniej chyba bêdzie jednak zmieniæ partnera ;-)

14 listopada, 2005

Zmiana we wpisach DNS

U niekt√≥rych z Was, Gadzet.net moze byc niedostepny w ci¬Īgu najbli¬Ņszych 24-48 godzin w zale¬Ņno¬∂ci od szybko¬∂ci propagowania wpis√≥w w serwerach DNSach.

Prosze si√™ nie martwi√¶, mam wszystko pod kontrol¬Ī.

11 listopada, 2005

Kij golfowy z celownikiem laserowym

The Smart Golfer Laser Putting Alignment SystemJaki¬∂ czas temu na Gadzet.net pojawi¬≥y si√™ informacje o kiju bilardowym oraz procy z celownikiem laserowym. Dzi¬∂ do kolekcji laser-gad¬Ņet√≥w dorzucamy The Smart Golfer Laser Putting Alignment System – nasadk√™ z wi¬Īzk¬Ī laserow¬Ī, ktor¬Ī mo¬Ņna zamontowa√¶ na kij golfowy. Urz¬Īdzenie ma u¬≥atwi√¶ gr√™ pocz¬Ītkuj¬Īcym graczom oraz wszystkim tym, kt√≥rzy maj¬Ī problem z trafieniem do dziurki.

Monta¬Ņ/demonta¬Ņ nasadki zajmuje kilka sekund i jest ona kompatybilna z wi√™kszo¬∂ci¬Ī kij√≥w.

Cena: $49.99.

[ via mpv.com ]

11 listopada, 2005

Poprzedni wpis


Kalendarz

listopad 2005
P W Ňö C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Wpisy w miesiÔŅĹcach

Tagi