Drive Alert Master – nie da Ci zasn±æ za kierownic±

12 września, 2005

Drive Alert Master - nie da Ci zasnac za kierownicaTo malutkie, proste urz±dzenie czuwa, aby¶ nie zasn±³ za kierownic±. Zamiast zgin±æ w wypadku samochodowym, zginiesz na wskutek zawa³u serca, o który Ciê przyprawi to ustrojstwo ;-) A teraz tak zupe³nie na serio.

Drive Alert Master dzia³a jak kube³ zimnej wody w ¶rodku nocy. Jad±c po prostej drodze, przez d³ugi czas powoli stajesz siê coraz mniej uwa¿ny, znu¿ony, a¿ w koñcu zapadasz w sen, co jak wiadomo, mo¿e byæ tragiczne w skutkach. Dziêki temu urz±dzeniu w chwili, gdy Twoja g³owa opadnie, zostanie wyemitowany sygna³ d¼wiêkowy, który postawi Ciê na nogi. Tak przydatne dla zawodowych kierowców, jak i kierowców amatorów udaj±cych siê w d³u¿sze nocne podró¿e.

Urz±dzenie analizuje po³o¿enie, a bêd±c przyczepionym do g³owy, tak¿e pozycjê g³owy. Jedyne co trzeba zrobiæ, to wyregulowaæ poziom nachylenia przy którym wszczynany jest alarm.

Tagi: automobilizm,do noszenia,zdrowie


Kalendarz

czerwiec 2023
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Najnowsze wpisy