FAQ

Czyli pytania cz√™sto zadawane, na kt√≥re odpowiedzi nie zawsze bywaj¬Ī oczywiste.

Masz pytanie?
Chêtnie odpowiem na nie.

Znalaz¬≥em ciekawy gad¬Ņet, chcia¬≥bym si√™ podzieli√¶ informacj¬Ī na jego temat z szerszym gronem, co mam zrobi√¶?
Nale¬Ņa¬≥oby sprawdzi√¶ przy pomocy wyszukiwarki, czy aby ju¬Ņ nie ma wpisu traktuj¬Īcego o takim gad¬Ņecie. Je¬∂li nie, to ¬∂wietnie, informacje mo¬Ņesz przes¬≥a√¶ mailem na adres: fajnyborg at gmail.com.

Czy firmy p¬≥ac¬Ī aby ich produkty by¬≥y opisywane na Gadzet.net?
Nie, nikt nie p¬≥aci ani p¬≥aci√¶ nie b√™dzie za wpisy. Je¬∂li jaka¬∂ firma chcia¬≥aby, aby jej produkt by¬≥ opisany na Gadzet.net, musi po prostu wyprodukowa√¶ co¬∂ godnego polecenia, co bez wyrzut√≥w sumienia pr√™dzej czy p√≥¬ľniej b√™dzie opisane. Mo¬Ņna natomiast przyspieszy√¶ czas oczekiwania, po prostu daj¬Īc cynk na maila, ¬Ņe pojawi¬≥ si√™ produkt godny uwagi.

Spodoba³ mi siê Gadzet.net i chcia³bym/chcia³abym umie¶ciæ link na swojej stronie, czy moge to zrobiæ?
Oczywi¬∂cie! Mo¬Ņesz ¬∂mia¬≥o wstawi√¶ link, a nawet taki ma¬≥y przycisk:

Gadzet.net - webloGadzetowy

wystarczy wklei√¶ poni¬Ņszy kod html:

<a href="http://gadzet.net" target="_blank"><img src="http://gadzet.net/images/gadzet-net.png" border="0" alt="Gadzet.net – webloGadzetowy" /></a>

Co to s¬Ī te „Tagi” widoczne pod wpisami i w prawej kolumnie?
Tagi — czyli metki, identyfikatory, etykietki, czyli co¬∂ co pozwala kr√≥tko i zwi√™¬ľle (cho√¶ nie zawsze w 100% trafnie) okre¬∂li√¶ co¬∂ innego.

Dlaczego linki w tre¬∂ci oraz linki fotek otwieraj¬Ī si√™ w tym samym oknie, a nie tak jak gdzie indziej, w nowym?
Linkowanie czy to tekstu czy fotek w taki spos√≥b, aby otwiera¬≥y si√™ w nowym oknie wydaje mi si√™ by√¶ nadu¬Ņyciem swobody Internauty. Wyszed¬≥em z za¬≥o¬Ņenia, i¬Ņ sam chcia¬≥bym decydowa√¶, oraz chcia¬≥bym da√¶ mo¬Ņliwo¬∂√¶ decyzji innym, czy link ma si√™ otworzy√¶ w notym czy tym samym oknie. Dlatego trzeba mie√¶ na uwadze, ¬Ņe na Gadzet.net, aby otworzy√¶ link w nowym oknie trzeba klikaj¬Īc w niego przytrzyma√¶ klawisz shift, lub klikn¬Ī√¶ prawym klawiszem myszki i wybra√¶ opcj√™ otwierania w nowym oknie.