LifeStraw – S³omka ¯ycia

18 sierpnia, 2005

LifeStraw - S³omka ¯ycia S± gad¿ety, które daj± frajde z u¿ytkowania, poprawiaj± samopoczucie, uprzyjemniaj± ¿ycie, ale s± te¿ takie, które umo¿liwiaj± normalne funkcjonowanie ludziom, którzy znajduj± siê na granicy ¿ycia i ¶mierci.

Takim gad¿etem niew±tpliwie ma siê staæ LifeStraw – S³omka ¯ycia — proste urz±dzenie, wci±¿ w prototypowej fazie rozwoju, zaprojektowane g³ównie z my¶l± o ludziach Trzeciego ¦wiata, którzy nie maj± dostêpu do czystej wody pitnej.

Jest to s³omka do picia wody, normalnie nie zdatnej do picia, która sk³ada siê z dwóch tekstylnych filtrów, za którymi znajduje siê przestrzeñ wype³niona koralikami zaimpregnowanymi jodyn±. Wynalazek ten jest efektem 10 letniej pracy naukowców. Gdy ju¿ trafi na rynek, ma kosztowaæ oko³o 2 dolarów.

Tagi: zdrowie


Kalendarz

czerwiec 2023
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Najnowsze wpisy