Nintendo – Game Boy Micro w sklepach ju¿ we Wrze¶niu

18 sierpnia, 2005

Nintendo Gamebyo Micro Game Boy Micro ma siê ukazaæ w sprzeda¿y w USA ju¿ we wrze¶niu tego roku i ma kosztowaæ oko³o 99 dolarów. W Wielkiej Brytanii sprzeda¿ rozpocznie siê 4 listopada tego roku i tam bêdzie kosztowaæ oko³o 69 funtów.

Game Boy Advance mie¶ci siê w kieszeni plecaka, Game Boy Advance SP daje siê nosiæ w kieszeni kurtki, natomiast najnowsze maleñstwo firmy Nintendo, Game Boy Micro, zmie¶ci siê w kieszeni nawet tych bardziej obcis³ych d¿insów. Bezapelacyjnie jest to najmniejszy (bo mie¿±cy zaledwie 10cm szeroko¶ci, 5cm szeroko¶ci i nieca³e 2cm grubo¶ci oraz wa¿±cy tyle co 80 spinaczy biurowych [80 gramów]) Game Boy jaki firma Nintendo do tej pory wyprodukowa³a.

Game Boy Micro dysponuje t± sam± moc± obliczeniow± co jego wiêkszy brat Game Boy Advanced SP, co oznacza, ¿e dzia³aj± na nim te same gry. 2 calowy pod¶wietlany wy¶wietlacz, z którego producent jest bardzo zadowolony, prezentuje najbardziej soczyste kolory jakie do tej pory firmie uda³o siê uzyskaæ. Po raz pierwszy u¿ytkownicy mog± dostosowaæ kontrast wy¶wietlacza aby dopasowaæ go do swoich preferencji gry w pomieszczeniach jak i na zewn±trz w s³oneczny dzieñ. Konsola posiada te¿ standardowe wyj¶cie s³uchawkowe mini-jack, oraz wymienn± obudowê, któr± mo¿na wybraæ pod swój gust.

Mo¿e kto¶ z Was ma informacje o tym, kiedy to cacko pojawi siê w sprzeda¿y w Polsce?

Tagi: konsole


Kalendarz

czerwiec 2023
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Najnowsze wpisy