Wearable gardening stool – krzese³ko ze sprê¿ynk±

08 listopada, 2005

Wearable gardening stool
Ostatnio w ramach projektu Healthy Farmers, Healthy Profits Project uczeni z uniwersytetu w Wisconsin pracowali nad wynalezieniem narzêdzia lub przyrz±du, które zwiêkszy³oby wydajno¶æ pracy farmerów w ich codziennych obowi±zkach. Ch³opaki siê bardzo starali i w efekcie prac powsta³o Wearable gardening stool – krzese³ko ze sprê¿ynk±, które zawsze jest pod… rêk±. Pocz±tkowo mialo ono byæ przeznaczone dla zawodowych dojarzy krów, jednak szybko okaza³o siê, ¿e gad¿et jest równie¿ pomocny podczas zbierania owoców i prac w ogródku.

Z wyników przeprowadzonych badañ wynika, i¿ pracownicy którzy skorzystali z wynalazku pracuj± du¿o szybciej i s± szczê¶liwsi (w raporcie nie ma wzmianki, jaki udzial w tym sukcesie mia³a sprê¿ynka).

Gad¿et mo¿na kupiæ za $48,95.

Tu natomiast mo¿na obejrzeæ praprzodka wynalazku, wykonanego przez szwajcarskich rolników. Mo¿e i bez sprê¿ynki, ale jaki fajny design.

[ via cleanairgardening.com ]

Tagi: do noszenia,ró¿ne


Kalendarz

wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Najnowsze wpisy